30 mrt 2018 19:29

Toegang tot het Centraal Strafregister voor een aantal directies van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een aantal directies van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg toegang verschaft tot het Centraal Strafregister.

Het gaat om de volgende vier directies:

  • de algemene directie Toezicht op de Sociale Wetten
  • de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
  • de directie van de administratieve geldboeten
  • de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, Afdeling van de sociale bemiddeling

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 betreffende de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister