30 mrt 2018 19:29

Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met Belgische deelname aan de militaire bijstandsactiviteit ‘Blue Waves 18’ in Tunesië in april 2018.

De stabiliteit in de zuidelijke Europese periferie staat onder druk, wat een directe negatieve impact op de veiligheid, de welvaart en het welzijn van de Europese burgers met zich meebrengt door internationaal terrorisme, piraterij, internationale criminaliteit, illegale immigratie en vluchtelingenstromen. Een proactieve militaire bijstand aan de vorming van de militairen van Afrikaanse partnerlanden kan bijdragen tot een duurzame regionale stabilisering. In het kader van de bilaterale samenwerking met de Nederlandse marine en het Nederlands Korps Mariniers, neemt Defensie in 2018 deel aan de NAVO-operatie Sea Guardian, meer bepaald aan boord van het Nederlandse schip Karel Doorman.

Tijdens de trainingsfase en de transitie van het schip richting haar operationele inzet ten voordele van de operatie Sea Guardian in de Middellandse Zee, voert de Nederlandse Taskgroep een regionale Maritime Capacity Building (rMCB) uit in de periode van 16 tot en met 23 april 2018 en dit ten voordele van de Tunesische 51st Royal Commando Marines in de haven van Bizerte in Tunesië. Deze verdere opbouw van de maritieme capaciteiten van het Tunesisch veiligheidsapparaat past binnen de strategische visie voor Noord-Afrika, alsook binnen de andere activiteiten die België al bilateraal met Tunesië organiseert. De inzet van het Belgische detachement in rMCB, dat bestaat uit vijf militairen, is voorzien vanaf het schip Karel Doorman, dat tijdens de duur van deze missie op zee blijft.