30 mrt 2018 19:29

Overheidsopdracht voor de verwerving van een loonmotor voor Defensie en de geïntegreerde politie

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdrachten de verwerving van een loonmotor voor Defensie en het Sociaal Secretariaat van de geïntegreerde politie.

Deze opdracht van diensten, gelanceerd via een mededingingsprocedure met onderhandeling, heeft betrekking op de ontwikkeling en de interface van deze loonmotor met de respectievelijke front- en frontendapplicatie van de twee entiteiten, alsook de nodige onderhoudsactiviteiten voor de levensduur van het materieel.