05 dec 2003 16:00

Nationaal Ozonplan 2004-2007

De Ministerraad heeft mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, de opdracht gegeven om een werkgroep samen te stellen ter coördinatie van het beleid van de ozonproblematiek.

De Ministerraad heeft mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling, de opdracht gegeven om een werkgroep samen te stellen ter coördinatie van het beleid van de ozonproblematiek.

Het mandaat van deze werkgroep bestond erin om een federaal deel van de structurele maatregelen op te stellen. Een stand van zaken werd voorgesteld op de Ministerraad van 10 oktober ll. Dit is nu de definitieve versie van het Ozonplan 2004-2007. Er worden een dertigtal nieuwe maatregelen voorgesteld voortkomend uit het overleg met de betrokken actoren. Ze vloeien in hoofdzaak voort uit de maatregelen vermeld in het regeerakkoord of vormen een vervolg op het voorgaande federaal plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2000-2003). Drie bemerkingen bij dit Ozonplan: 1. vermindering voor EURO 4 voertuigen loopt verder voor de voertuigen die op LPG rijden; 2. vrijstelling van heffing voor groene elektriciteit zal onderzocht worden; 3. er komt een bijkomende actie onder leiding van Mw. Fientje Moerman.