15 jul 2022 19:09

Nationaal plan voor herstel en veerkracht: oproep ter ondersteuning van de lucht- en ruimtevaartindustrie

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine akkoord met de lancering van twee oproepen tot voorstellen ter ondersteuning van de lucht- en ruimtevaartindustrie in het kader van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht.

Het doel van het project is om Belgische bedrijven die actief zijn in de lucht- en ruimtevaartsector te ondersteunen en zo hun concurrentievermogen te verbeteren en hen in staat te stellen deel te nemen aan de ontwikkeling van geavanceerde en duurzame technologieën op Europees niveau. De totale Europese financiering voor dit project bedraagt 35 miljoen euro, waarvan 25 miljoen euro voor de luchtvaart en 10 miljoen euro voor de ruimtevaart.

In het kader van het project wordt voorzien in twee oproepen tot voorstellen: de eerste is gericht op luchtvaart en een tweede gericht op ruimtevaart. De onderzoeksprojecten hebben een maximale looptijd van drie jaar. Ze starten begin 2023 en eindigen begin 2026.

Er moet worden opgemerkt dat deze oproepen zullen worden uitgevoerd in het kader van de institutionele bevoegdheden van de federale staat, die respectievelijk het beleid ter ondersteuning van O&O in de luchtvaart en het beleid inzake onderzoek in de ruimtevaartsector omkaderen. Daarom zal de oproep luchtvaart het voorwerp uitmaken van een interfederaal samenwerkingsakkoord; de oproep ruimtevaart zal worden beheerd door het Federaal Wetenschapsbeleid.