23 okt 2015 15:48

Nationaal Rapport voor het universeel periodiek onderzoek van de VN Mensenrechtenraad

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders akte van het tweede nationaal rapport voor het universeel periodiek onderzoek van de VN Mensenrechtenraad. 

Dat nationaal rapport, dat gecoördineerd werd door de FOD Buitenlandse Zaken, werd voorbereid voor het universeel periodiek onderzoek waaraan België zich op 20 januari 2016 binnen de VN Mensenrechtenraad zal moeten onderwerpen. Het rapport heeft betrekking op de ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in België sinds het vorige onderzoek en op de vooruitgang op het vlak van de tenuitvoerlegging van de 88 aanbevelingen die bij het eerste universeel periodiek onderzoek werden aanvaard. Tijdens dat onderzoek, dat gepresenteerd wordt in de vorm van een interactieve dialoog, formuleren de andere VN-lidstaten vragen en aanbevelingen aan België, dat vertegenwoordigd wordt door minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders.  

Overeenkomstig de richtlijnen van de Verenigde Naties werd het rapport voorgelegd aan de niet-gouvernementele organisaties en aangepast aan bepaalde opmerkingen van die organisaties. Het Belgisch nationaal rapport moet op 26 oktober 2015 aan de Verenigde Naties worden overgemaakt. Die oefening is bijzonder belangrijk voor ons land aangezien het kandidaat is voor een mandaat in de Mensenrechtenraad voor de periode 2016-2018.