25 apr 2014 18:29

Nationaal sociaal rapport 2014

De ministerraad stemt in met het nationaal sociaal rapport 2014 dat aan de Europese Commissie en aan het Europese Sociaal Beschermingscomité wordt verzonden.

Het rapport bevat een analyse van de economische en sociale context en van de vooruitgang die geboekt is inzake de doelstellingen van de sociale OMC. Het bespreekt de kwantitatieve doelstelling op het vlak van armoede en sociale uitsluiting die België in het kader van de strategie Europa 2020 voorop heeft gesteld. Het gaat om de beperking van de bevolking, die een risico op armoede of sociale uitsluiting loopt, met 300.000 personen ten opzichte van 2008. Ook de belangrijkste maatregelen op het vlak van maatschappelijke integratie, pensioenen en gezondheidszorg komen aan bod. Het laatste hoofdstuk zoomt in op het thema van dit nationale sociaal rapport: de sociale bescherming van jonge werklozen.
De nationale sociale rapporten en de nationale hervormingprogramma's dienen als basis voor de multilateral surveillance tijdens het Europees semester dat als doel heeft om de vooruitgang van de lidstaten te meten. Het verslag wordt ook gepubliceerd.