27 sep 2002 17:00

Nationaal strategisch rapport over pensioenen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad het Nationaal Strategisch Pensioenrapport goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad het Nationaal Strategisch Pensioenrapport goedgekeurd.

Dit rapport kadert in de beslissing van de Europese Raad van Laken om een kader te bieden voor politieke samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van de pensioenen. Het rapport is opgebouwd rond drie doelstellingen: de pensioenen dienen toereikend, financieel houdbaar en aanpasbaar te zijn aan de nieuwe maatschappelijke en individuele behoeften. Kortom, in het rapport wordt uitgelegd hoe België de Europees overeengekomen doelstellingen beleidsmatig vertaalt.