26 jan 1996 16:00

Nationaal uitrustingsplan inzake elektriciteitsproductie Het Beheersco
mité van Elektriciteitsondernemingen (BCEO) heeft zijn voorstellen inz
ake produktiemiddelen en transport van elektriciteit voor de