30 mrt 2004 19:00

Nationaal Veiligheidsplan (NVP)

Op voorstel van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie heeft de ministerraad het Nationaal Veiligheidsplan goedgekeurd. Dit plan moet ervoor zorgen dat de veiligheidsproblemen door de politiediensten gecoördineerd en gestructureerd worden aangepakt en dat de federale politie en de 196 lokale politiekorpsen goed samenwerken.

Op voorstel van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie heeft de ministerraad het Nationaal Veiligheidsplan goedgekeurd. Dit plan moet ervoor zorgen dat de veiligheidsproblemen door de politiediensten gecoördineerd en gestructureerd worden aangepakt en dat de federale politie en de 196 lokale politiekorpsen goed samenwerken.

Het plan bepaalt tevens een aantal criminaliteitsfenomenen waarop de politiediensten zich overeenkomstig het regeerakkoord prioritair moeten richten. Dat is mogelijk via het uitwerken van actieplannen. De prioriteiten zijn : 1. verkeersveiligheid 2. illegale immigratie en mensensmokkel 3. mensenhandel 4. terrorisme 5. zware georganiseerde eigendomsdelicten, inzonderheid gepleegd door rondtrekkende dadergroepen 6. drugs 7. afvalfraude 8. grote financiële en economische criminaliteit 9. wapenzwendel 10. op lokaal niveau : focus op buurtcriminaliteit en overlast De federale en lokale politie zullen hun prioriteiten aan capaciteit, materiële en personele inzet en acties richten op deze fenomenen wat ook betekent dat ze deze fenomenen op een proactieve manier zullen aanpakken. De beschikbare middelen en mensen en de bestaande structuren moeten optimaal zijn afgestemd op deze fenomenen. Door de focus te richten op prioriteiten wordt een kwalitatieve aanpak gegarandeerd. Vroeger werkte de politie diffuus en zonder prioriteiten. Deze planmatige aanpak werpt reeds vruchten af. Dat wordt bewezen door de daling van de criminaliteit. Het kiezen voor prioriteiten wil echter niet zeggen dat andere fenomenen niet worden aangepakt. Alleen zal de politiewerking zich hier beperken tot de klassieke aanpak. Het NVP werd voorbereid en kwam tot stand in overleg tussen de federale politie, de lokale politie, de magistratuur, de FOD Justitie en de FOD Binnenlandse Zaken. Het NVP is geldig gedurende vier jaar