22 jan 2010 11:12

Nationale arbeidsraad

Leden en verdeling van mandaten bij de Nationale Arbeidsraad

Leden en verdeling van mandaten bij de Nationale Arbeidsraad

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd over de leden en de verdeling van de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad. De twee ontwerpen die minister van Werk Joëlle Milquet voorstelde, voeren de aanpassing van de wet tot inrichting van de Nationale Arbeidsraad uit (*).

Het eerste ontwerp van kb wijzigt het kb van 24 juni 1952 tot vaststelling van het aantal leden van de Nationale Arbeidsraad en bepaling van de modaliteiten van hun voordracht. Het tweede ontwerp verdeelt de mandaten van de meest representatieve werknemersorganisaties in de Nationale Arbeidsraad. 

(*) wet van 29 mei 1952 gewijzigd door hfdst 6, titel X van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.