01 jul 2011 16:35

Nationale Delcrederedienst

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst

Benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden benoemt van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst, voorgesteld door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Worden benoemd uit middens betrokken bij de bevordering van de buitenlandse handel:

  • de heer Michel Govaert (plaatsvervanger mevrouw Sabine Soetens), om het mandaat van de heer J.-P. Mergen te voleindigen (plaatsvervanger de heer P. Claes) 

Worden benoemd als leden van de raad van bestuur op voorstel van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • de heer Jacques Evrard (plaatsvervanger de heer Alain Demaegd) om het mandaat te voleindigen van mevrouw L. Christians (plaatsvervanger mevrouw J. Lumen)
  • de heer Frédéric Convent (plaatsvervanger de heer Tom Reinhard)  om het mandaat te voleindigen van de heer G. Kooken (plaatsvervanger de heer E. Dubois)