24 nov 2006 16:00

Nationale kas voor rampenschade

Aanwerving van medewerkers voor behandeling van schadedossiers

Aanwerving van medewerkers voor behandeling van schadedossiers

De ministerraad stemde in met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om bijkomende mensen aan te werven die de schadedossiers zullen behandelen in de provincies. Het zal gaan om 30 aan te werven medewerkers van niveau C en eventueel 5 van niveau A. Die uitgaven zijn ten laste van de Nationale kas voor rampenschade.