11 jul 2008 11:25

Nationale loterij

Benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

Benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de Nationale Loterij

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende benoeming van een gewoon lid van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij, nv van publiek recht, als vervanging van een lid waarvan het mandaat eindigt.

De heer Marc Schiepers wordt benoemd als gewoon lid van de raad van bestuur als vervanging van de heer Herman Van Hoorick, van wie hij het mandaat tot 15 juli 2008 voleindigt.