24 sep 2010 11:39

Nationale Loterij

Kapitaalsverhoging en definitief verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2009 van de Nationale Loterij

Kapitaalsverhoging en definitief verdelingsplan van de subsidies voor het dienstjaar 2009 van de Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Didier Reynders, minister van Financiën, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot goedkeuring van een wijziging van de statuten van de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht. 

Deze wijziging van de statuten, goedgekeurd door de Raad van Bestuur, betreft de verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de Nationale Loterij door de inbrenging van een eerste schijf van het toegestane kapitaal van 30 miljoen euro, wat het maatschappelijk kapitaal op 150 miljoen euro brengt, zonder dat nieuwe aandelen gecreëerd worden. 

Voorts heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het definitieve verdelingsplan vastlegt van de subsidies voor het dienstjaar 2009 van de Nationale Loterij, namelijk 225.300.000 euro.