22 jul 2008 11:33

Nationale loterij

Voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij

Voorlopig verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor 2008 goedgekeurd.

De winst van de Nationale Loterij wordt voor 2008 op 225.300.000 euro geschat en wordt als volgt  verdeeld: 

153.242.320 euro vastgelegd bij wet,
29.123.943 euro voor specifieke dossiers,
16.198.080 euro voor de subsidies onder de bescherming van de federale regering,
12.006.000 euro voor renovatie- en restauratieprojecten,
3.760.000 euro voor maatschappelijke participatie,
1.070.000 euro voor evenementen,
9.049.657 euro voor projecten van nationale prestige,
850.000 euro voor projecten van vrijwilligersverzekering.
In de materies vastgelegd bij wet is 27,44% van de winst van de Nationale Loterij inbegrepen die jaarlijks verdeeld wordt tussen de Vlaamse en de Franse gemeenschap na voorafname van 0,8428% voor de Duitstalige gemeenschap. De verdeelsleutel voor 2008 is:

Vlaamse gemeenschap: 59,99212%
Franse gemeenschap: 40,00788%