08 dec 2006 16:00

Nationale Loterij

Selectie van de projecten armoedebestrijding die in aanmerking komen voor de winstverdeling van de Nationale Loterij

Selectie van de projecten armoedebestrijding die in aanmerking komen voor de winstverdeling van de Nationale Loterij

De ministerraad heeft de lijst van projecten voor armoedebestrijding goedgekeurd, die in aanmerking komen voor de verdeling van de winst van de Nationale Loterij, voor de tweede schijf 2006. Op 23 juni 2006 besliste de ministerraad 1.887.000 euro te voorzien voor projecten inzake armoedebestrijding. De tweede schijf heeft betrekking op projecten die werden ingediend tussen 15 april en 15 oktober 2006. De lijst van projecten werd meegedeeld door de Cel Armoedebestrijding van de POD Maatschappelijke Integratie.