14 feb 2003 16:00

Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij, in vervanging van een ontslagnemend lid.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij, in vervanging van een ontslagnemend lid.

De heer Pierre Miel werd aangeduid als vervanger van de heer Carlo di Antonio, ontslagnemend bestuurder. Hij zal het mandaat verder zetten dat ten einde loopt op 15 juli 2008.