28 feb 2003 16:00

Nationale Loterij

Op voorstel van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het eerste beheerscontract van de Nationale Loterij.

Op voorstel van de Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, keurde de Ministerraad het eerste beheerscontract van de Nationale Loterij.

De Nationale Loterij is de grootste mecenas in België. Ze levert indirect 12.000 arbeidsplaatsen op, verspreid over haar eigen diensten, de verkooppunten en de gesubsidieerde organisaties. Over een periode van 10 jaar ging bijna ¬ 3 miljard (120 miljard BEF) naar subsidies voor allerhande verenigingen en evenementen uit de sociale, culturele en sportsector. Daarnaast gaat ook een gedeelte van de opbrengsten naar monopolierente. Ondanks een marktaandeel van slechts 16%, genereert de Nationale Loterij 53% van alle opbrengsten uit spelen voor de Staat. De Nationale Loterij speelt een belangrijke maatschappelijke rol door jaarlijks speelplezier aan te bieden aan meer dan 4 miljoen Belgen ouder dan 18 jaar. Per jaar wordt er 500 miljoen euro aan winst uitgekeerd aan de spelers. Tijdens deze legislatuur verwezenlijkte de regering een belangrijke transformatie met de goedkeuring van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. Door deze wet vormde ze de Nationale Loterij om tot een naamloze vennootschap van publiek recht, met nieuwe statuten, een nieuw directiecomité en een beheersraad. Bij dit alles stond en staat de transparantie centraal. Belangrijk is dat alle belangengroepen winnen bij dit beheerscontract: de overheid, de Nationale Loterij zelf, de spelers, de begunstigden van de subsidies en de verkooppunten. Het beheerscontract regelt de maatschappelijke rol van de Nationale Loterij door een duidelijke afbakening van het verkoopbeleid, de productontwikkeling en het marketingbeleid. Voorts worden ook de publieke taken bepaald: de organisatie van openbare loterijen, kansspelen, weddenschappen en wedstrijden. Het administratief beheer van de verrichtingen aangaande de verdeling en de bestemming van de subsidies worden gestroomlijnd, overeenkomstig met de regels die zullen opgesteld worden door de Minister van Overheidsbedrijven. Daarbij zal de minister ondersteund worden door een nieuw subsidiecomité dat het beheer van de subsidies efficiënter zal laten verlopen. De verkooppunten krijgen ook extra aandacht: ze blijven de prioritaire partners van de Nationale Loterij. Zo wordt de dichtheid van het verdelernetwerk behouden en zullen de verkooppunten bijgestaan worden via een commerciële opleiding, uitgebreide informatie over de spelen en de installatie van nieuwe verkoopterminals. Verder vindt de verloning plaats op basis van objectieve criteria zoals de gerealiseerde verkoop. Spelers kunnen, naast een modern en aantrekkelijk aanbod, rekenen op een betere bescherming en begeleiding en een beroep doen op een meldpunt voor klachten. De Nationale Loterij zorgt voor verdere preventie van gokverslaving. Om dit bedrijfsplan waar te maken zijn er voor 100 miljoen euro investeringen (verspreid over 5 jaar) en 98 miljoen euro kapitaalsverhoging voorzien. Dit eerste beheerscontract van de Nationale Loterij kadert in het beleid dat Minister Daems voert op het vlak van overheidsbedrijven: een gestructureerde aanpak van de liberalisering met een permanent toezicht op de rentabiliteit. Anderzijds wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd zodat de consument, de speler in dit geval, een aantrekkelijk aanbod voorgeschoteld krijgt.