12 jan 2001 16:00

Nationale Maatschappij voor de Herstructurering van de Nationale Secto
ren