26 jun 2020 20:48

Nationale overeenkomst logopedisten-verzekeringsinstellingen 2020-2021

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de nationale overeenkomst logopedisten-verzekeringsinstellingen goed.

De overeenkomstencommissie logopedisten-verzekeringsinstellingen heeft op 23 maart 2020 een overeenkomst afgesloten voor twee jaar (2020-2021). De belangrijkste maatregelen in het akkoord zijn:

  • de indexering van de verstrekkingen vanaf 1 april 2020
  • de verhoging van de honoraria vanaf 1 augustus 2020 tot een bedrag van 26,50 euro (zitting 30 minuten), met proportionele aanpassing van de andere verstrekkingen
  • de verhoging van de honoraria vanaf 1 november 2020 tot een bedrag van 28,00 euro voorzover de begrotingsdoelstelling vastgesteld voor het jaar 2021 dit toelaat

Het verzekeringscomité geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) verzoekt om in de schoot van de interministeriële conferentie volksgezondheid een werkgroep op te richten om het aanbod van logopedisten te beheersen. Deze werkgroep wordt verzocht om voor 30 september 2020 een aantal concrete voorstellen te formuleren

De overeenkomst mag gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, samen met de beslissing van de ministerraad.