06 dec 2002 16:00

Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale zaken, en van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot hervorming van de structuur van de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale zaken, en van de heer Jef Tavernier, Minister van Volksgezondheid, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot hervorming van de structuur van de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen.

Dit ontwerp van besluit heeft tot doel de afdeling "Programmatie en erkenning" van de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen om te vormen. Het aantal leden van deze afdeling wordt teruggebracht van 39 op 25. Op die manier zal deze afdeling evenveel leden tellen als de afdeling "Financiering". Een andere wijziging heeft betrekking op de aanwezigheid van vrouwelijke leden binnen de Raad. Het ontwerp bepaalt dat, bij de volgende volledige vernieuwing van de Nationale raad, vrouwen minstens een derde van de effectieve en plaatsvervangende leden moeten vertegenwoordigen. (*) koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1989 betreffende de samenstelling van de Nationale raad voor ziekenhuisvoorzieningen