21 dec 2001 16:00

NAVO - Belgisch Leger: uitwisseling van gronden voor de bouw van de ni
euwe zetel