28 jan 2022 17:05

NAVO Strategic Level Report 2021

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en van minister van Defensie Ludivine Dedonder het NAVO Strategic Level Report 2021 goed.

Dit nationaal jaarrapport heeft tot doel aan de NAVO aan te geven hoe België de engagementen van de Defence Investment Pledge die op de NAVO-top van Wales (2014) werd aangegaan, zal nakomen. In essentie gaat het om een billijke lastenverdeling onder de geallieerden.

Voor 2021 geeft het SLR onder andere een stand van zaken van de lopende investeringen die de Belgische capaciteiten versterken. Defensie ondersteunt ook verschillende NAVO operaties, zoals Enhanced Air Policing en enhanced Forward Presence, Standing Naval Groups, NATO Mission in Iraq en Sea Guardian.

De ministerraad machtigt de eerste minister namens België om het rapport aan de NAVO over te maken.