20 nov 2002 16:00

NAVO-Top

De Ministerraad heeft kennis genomen van een mededeling rond de topontmoeting van de staats- en regeringsleiders van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), die op 21 en 22 november e.k. in Praag (Tsjechië) zal plaatsvinden.

De Ministerraad heeft kennis genomen van een mededeling rond de topontmoeting van de staats- en regeringsleiders van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), die op 21 en 22 november e.k. in Praag (Tsjechië) zal plaatsvinden.

Op de NAVO-Top van Praag komen 3 grote thema?s aan bod:  ?New members?: de uitbreiding van de NAVO met zeven nieuwe leden (Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië, Bulgarije en Roemenië);  ?New relations?: de betrekkingen met de drie kandidaten die (nog) geen lid kunnen worden (Macedonië, Albanië en Kroatië), met Rusland, met Oekraïne, met de Mediterrane landen, met de partnerschaplanden, met de Europese Unie;  ?New capabilities?: NATO response force, verdediging tegen terrorisme, nieuwe bevelsstructuur, Missile Defence. De Belgische regering is sterk gehecht aan het collectieve en defensieve karakter van de Atlantische Alliantie. Zij steunt de evolutie van de NAVO, sedert het einde van de Koude Oorlog en de val van de Muur van Berlijn, te weten de verruiming van de opdrachten tot crisisbeheer en vredesoperaties. België is tevens voorstander van de verdere uitbouw van de defensie-identiteit van de Europese Unie, Irak staat op dit ogenblik niet op de agenda, maar vormt wellicht het lunchthema op 21 november. België verkiest de diplomatieke middelen en de toepassing van het internationaal recht. De vreedzame middelen moeten eerst uitgeput worden. Daarom moeten de wapeninspecteurs van de met behoud evenwel van een onmisbare band met de NAVO. Er moet gestreefd worden naar een EU-NAVO complementariteit waarbij beide elkaar wederzijds versterken. België steunt de toetreding van de hogervermelde zeven nieuwe lidstaten en is voorstander van de ?open door policy? van de NAVO. België verbindt er zich toe bij te dragen tot de verbetering van de capaciteiten van de Alliantie, op het niveau van de specifieke vragen door de Secretaris-generaal aan België gericht, voor zover de te dragen financiële last billijk is. België keurt ook de krachtlijnen goed van de nieuwe commandostructuur van de NAVO. België gaat akkoord met een nieuwe haalbaarheidsstudie over een globaal Missile Defence project, dat niet enkel ontplooide strijdkrachten maar ook het grondgebied en de bevolkingscentra van de NAVO-bondgenoten zou moeten beschermen. FVD-35 Wat de strijd tegen het terrorisme na 11 september betreft, staat in Praag geen nieuw strategisch concept ter discussie. Wel zal een militair concept voor de verdediging tegen terrorisme worden besproken, dat een pakket maatregelen omvat die door België worden goedgekeurd. België steunt tevens het hervormingspakket, op voorwaarde dat voor alle belangrijke beslissingen de consensusregel wordt nageleefd. Verenigde Naties onvoorwaardelijk en onbelemmerd hun werk kunnen doen. Ook die weg kan eindigen in militaire inzet. Maar het komt enkel aan de VN-Veiligheidsraad toe om conclusies te trekken over de verder te ondernemen acties.