19 dec 2003 16:00

NAVO-vloot

De Ministerraad heeft de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, toestemming gegeven om het tweede amendement in het addendum bij het protocol van multilateraal samenwerkingsakkoord met betrekking tot de NAVO-vloot van luchtdetectie op lange afstand (*) te ondertekenen.

De Ministerraad heeft de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, toestemming gegeven om het tweede amendement in het addendum bij het protocol van multilateraal samenwerkingsakkoord met betrekking tot de NAVO-vloot van luchtdetectie op lange afstand (*) te ondertekenen.

Rekening houdend met de reeds uitgevoerde stortingen en met het saldo van de eerste vastlegging van 1997, houdt dit voor de Belgische begroting een aanvullend bedrag in van 18,9 miljoen euro voor 2003. Dat bedrag werd voorzien in de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor Landsverdediging 2003, door de Ministerraad goedgekeurd (**). (*) programma E-3A van de NAVO van 6/12/1978 en de bijvoegsels ervan. (**) op 28 november 2003.