11 mei 2004 12:10

Nederland en België - administratieve lastenvermindering

Nederland en België nemen gezamenlijk initiatief voor administratieve lastenvermindering in Europa.
Minister Gerrit Zalm en Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne willen Europees Kafka-meldpunt voor administratieve lasten.

Nederland en België nemen gezamenlijk initiatief voor administratieve lastenvermindering in Europa. Minister Gerrit Zalm en Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne willen Europees Kafka-meldpunt voor administratieve lasten.

Brussel, 10 mei 2004. De administratieve lasten bedroegen in 2002 3,4% van het BBP in België. In Nederland vertegenwoordigen de lasten 3,6% van het BBP. Meer dan 40 % daarvan vloeit voort uit Europese regelgeving. Dat er in beide landen belangrijke initiatieven genomen worden om administratieve lasten te drukken, is dan ook niet verwonderlijk. Minder rompslomp creëert meer ruimte voor ondernemers. Een vermindering van de administratieve lasten zorgt voor een versteviging van de economie en verbetert de concurrentiekracht. Aan de vooravond van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie, hebben Eerste Minister Guy Verhofstadt en Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne, hun Nederlandse collega, Vice-Premier en Minister van Financiën, Gerrit Zalm, uitgenodigd voor een werkvergadering over administratieve vereenvoudiging. Tijdens deze werkvergadering werden ervaringen gedeeld over de aanpak van het verminderen van de rompslomp en tegelijk concrete voorstellen gedaan. 1. Oprichting Europees meldpunt administratieve lasten Dat burgers en ondernemingen in België en Nederland gelijkaardige problemen ondervinden, blijkt duidelijk uit de resultaten van zowel het Belgische als het Nederlandse meldpunt voor administratieve lasten. In België konden burgers, ondernemingen, verenigingen en ambtenaren tussen 10 december 2003 en 31 maart 2004 hun suggesties en problemen melden op www.kafka.be. Met succes. Het meldpunt ontving een kleine 4.000 meldingen. Ook in Nederland werd vorig jaar een meldpunt geopend, met tot nu toe bijna 600 meldingen van bedrijven. Het tijdelijke initiatief werd door de goede resultaten verdergezet op www.administratievelasten.nl. Hier kunnen Nederlandse ondernemers de rompslomp die zij ervaren aankaarten. Gesterkt door hun succesvolle ervaring steunen staatssecretaris Van Quickenborne en minister Zalm het initiatief van het Directoraat-Generaal Interne Markt voor de oprichting van een Red Tape Observatory. Zij willen dit initiatief verder uitbouwen tot een volwaardig Europees Kafka-meldpunt voor administratieve lasten. 'Vanuit onze ervaring leren we dat een meldpunt een efficiënt instrument is om snel en eenvoudig na te gaan waar burgers en ondernemingen administratieve overlast ondervinden. Meer landen in de Unie riskeren meer regels te geven. Met een instrument zoals www.kafka.eu kan tijdig worden gereageerd om de Europese regeldrift in te tomen.', verklaart staatssecretaris Vincent Van Quickenborne. 2. Verminderen Europese administratieve lasten Vandaag vloeit meer dan 40% van de administratieve rompslomp voort uit Europese regelgeving. Nederland en België hebben maatregelen genomen om de omzetting van de Europese richtlijnen naar eigen wetgeving efficiënter te laten verlopen, onder meer door zich strikt aan de inhoud van de richtlijn te houden en er geen bijkomende nationale regels aan te voegen. Daartoe zal België waarschijnlijk meestappen in een proefproject van het Standaard Kostenmodel (SKM) met betrekking tot BTW, ontwikkeld door Nederland in samenwerking met Denemarken, Zweden en Noorwegen. Dit proefproject zal nagaan hoe Europese regelgeving met betrekking tot BTW door de lidstaten kan toegepast worden met minder administratieve lasten. Zo'n project kan worden uitgebreid naar andere kansrijke wetgevingsdomeinen. Tegelijk wordt een vermindering van administratieve lasten in de lidstaten bemoeilijkt door te stringente Europese regelgeving. Dat is bijvoorbeeld het geval met de regeling op de veiligheidscoördinatoren in België en de ARBO-wetgeving in Nederland. Tenslotte zal het terugdringen van de statistische verplichtingen, opgelegd door de Europese Unie (bv. structuurenquête), zorgen voor een aanzienlijke lastenvermindering voor Nederlandse en Belgische bedrijven. Daarom is het intomen van de Europese regeldrift één van de belangrijkste prioriteiten van minister Zalm tijdens het komende Nederlands voorzitterschap. Gerrit Zalm, Vice-Premier en Minister van Financiën: 'Een substantieel deel van de nationale administratieve lasten vloeit voort uit Europese regelgeving. Nederland zal zich tijdens haar EU-voorzitterschap sterk inzetten voor betere voorgenomen en bestaande Europese regels. Dit in samenwerking met EU-lidstaten, de Europese Commissie, Raad en Parlement.' Guy Verhofstadt, Eerste Minister voegt hier aan toe: 'De Europese lidstaten moeten actief meewerken met Nederland om administratieve lasten uit Europese regels tegen te gaan. Dit zal de concurrentiepositie van onze bedrijven versterken zodat Europa nog sterker kan groeien.' 3. Ondertekening intentieverklaring Nederland en België bezegelen met de ondertekening van een intentieverklaring hun engagement om, door een gemeenschappelijke aanpak op basis van het Standaard Kostenmodel, administratieve lasten te meten en in kaart te brengen. Daarmee sluit België zich aan bij de kopgroep in Europa (Nederland, Denemarken, Zweden, Noorwegen) die een gezamenlijke methodiek wil ontwikkelen om de impact van administratieve lasten van Europese regels te meten op ondernemingen binnen de EU. Voor meer informatie neemt u contact op met: Staatssecretariaat voor Administratieve Vereenvoudiging Katrinka van Driel Tel: +32 (0)2-501 02 42 Ministerie van Financiën Woordvoerder Minister Zalm Maryse Ducheine Tel:+31 (0)6 51 61 31 90