29 nov 2002 17:00

Negende wedersamenstelling van de middelen van het AOF

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad deze laatste, in de hoedanigheid van Gouverneur van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF) voor België, gemachtigd om bij het AOF de Belgische beslissing te notifiëren van de inschrijving op het interim financieringsmechanisme van het AOF, onder de vorm van een vervroegde inschrijving op de negende wedersamenstelling van de middelen van het AOF. Zodoende behoudt België haar traditionele aandeel van 1,65% zonder de budgettaire last van de wedersamenstelling te verhogen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad deze laatste, in de hoedanigheid van Gouverneur van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds (AOF) voor België, gemachtigd om bij het AOF de Belgische beslissing te notifiëren van de inschrijving op het interim financieringsmechanisme van het AOF, onder de vorm van een vervroegde inschrijving op de negende wedersamenstelling van de middelen van het AOF. Zodoende behoudt België haar traditionele aandeel van 1,65% zonder de budgettaire last van de wedersamenstelling te verhogen.

De Regering wil aldus aan het Afrikaans Ontwikkelingsfonds de nodige middelen geven, voor de periode 2002-2004, om de armoede te bestrijden, door aan de allerarmste Afrikaanse landen intrestvrije leningen op zeer lange termijn toe te staan. Ter herinnering: het Afrikaans Ontwikkelingsfonds is een internationale financiële instelling die in 1972 opgericht werd en die door de Afrikaanse Ontwikkelingsbank bestuurd wordt. Het begon zijn operationele activiteiten in 1974. Het Fonds heeft tot doel de economische en sociale ontwikkeling van de armste Afrikaanse landen te ondersteunen. België is in juli 1974 lid geworden van het AOF. Zij heeft aan elke voorgaande wedersamenstelling deelgenomen. De Belgische bijdrage aan de negende wedersamenstelling van de middelen (AOF-9) blijft op het traditionele peil van 1,65%, wat overeenstemt met een globale begrotingslast van ongeveer 45 miljoen EUR, die verdeeld zal worden over de begrotingen 2002 tot 2004.