09 mei 2008 15:45

Neusonderzoek

Bepaling van het remgeld voor de nieuwe verstrekking akoestische rhinometrie

Bepaling van het remgeld voor de nieuwe verstrekking akoestische rhinometrie

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het remgeld voor de nieuwe verstrekking akoestische rhinometrie vastlegt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx legt het remgeld vast op 15% van het ereloon en maximum 8,68 euro. Patiënten die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming moeten geen remgeld betalen. De nieuwe verstrekking heeft het nummer 258694 en betreft de akoestische rhinometrie met curve, protocol en bepaling van de minimale dwarsdoorsnedeoppervlakte van de neusholte en van het nasaal volume met het oog op een heelkundige ingreep of de evaluatie ervan.