06 mrt 2009 16:52

Niet-begeleide minderjarige buitenlanders

Niet-begeleide minderjarige buitenlanders hebben voortaan recht op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging

Niet-begeleide minderjarige buitenlanders hebben voortaan recht op de verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging

Buitenlandse niet-begeleide minderjarigen die in België aankomen hebben voortaan recht op de verhoogde tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Dat heeft de ministerraad op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx beslist (*).

De minderjarige buitenlanders hebben automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming aangezien ze geen inkomen hebben en geen OMNIO-statuut kunnen aanvragen. Het recht geldt vanaf de datum waarop de inschrijving van de niet-begeleide minderjarige bij het ziekenfonds uitwerking heeft. 

(*) kb tot wijziging van het kb van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in art 37, §§ 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut.