12 mrt 2004 16:00

Nieuw contract voor het onderhoud van MINIDRA

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het uitschrijven van een meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud van de tactische lasersimulatoren MINIDRA, volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de enige mogelijke leverancier.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het uitschrijven van een meerjarige open overeenkomst voor het onderhoud van de tactische lasersimulatoren MINIDRA, volgens een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met de enige mogelijke leverancier.

Het MINIDRA-systeem laat toe om gevechtssituaties te simuleren door gebruik te maken van laserstralen. Tot en met 2003 werd het preventief en correctief onderhoud uitgevoerd via twee afzonderlijke meerjarige open overeenkomsten. Een nieuw en aangepast contract was nodig teneinde de operationele werking van het MINIDRA-systeem, waarvan het gebruiksconcept werd geherdefinieerd, te kunnen verzekeren.