07 mei 2019 17:29

Nieuw gesloten centrum in Holsbeek voor humanere opvang van vrouwen

Meer en humanere gesloten centra

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet in de aanmoediging van het terugkeerbeleid, de uitbreiding van het aantal gesloten centra en de humanisering ervan ten aanzien van kwetsbare doelgroepen. 
In dat kader keurde de regering op de thematische Ministerraad van 14 mei 2017 rond veiligheid, justitie en defensie het “Masterplan Gesloten Centra” goed. Dit Masterplan houdt in dat er nieuwe gesloten centra bijkomen en dat de bewonerscapaciteit in bestaande centra wordt uitgebreid.
Hierbij werd beslist dat er een nieuw gesloten centrum in Holsbeek zou komen voor alleenstaande vrouwen die illegaal in het land verblijven.

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block: “We voeren een streng maar humaan en rechtvaardig asielbeleid. Wie echter geen recht heeft op asiel moet het land verlaten. Daarbij huldig ik het principe ‘vrijwillig als het kan, maar gedwongen als het moet’. In die gedwongen verwijderingen zijn we strikt maar ook humaan. Dat betekent dat we alleenstaande vrouwen aparte en kwaliteitsvolle faciliteiten geven”.

Minister van Justitie en de Regie der Gebouwen Koen Geens: “Ik vind het heel belangrijk dat dit centrum een bijzonder kwetsbare groep – alleenstaande vrouwen - op een meer humane wijze zal kunnen opvangen door hen meer privacy te bieden”.

Van Formule 1-hotel naar een gesloten centrum

De keuze viel op een pand van de federale overheid in het industriepark in Holsbeek omdat het leeg stond en relatief snel kon omgevormd worden tot een gesloten centrum.

Het gaat om een voormalig Formule 1-hotel dat in 2012 door de federale overheid werd aangekocht om er een open centrum voor terugkeer van families in te richten.  In een tweede fase werd het centrum gebruikt tijdens de asielcrisis van 2014,  als noodopvang door Fedasil. Toen de instroom van migranten enkele jaren later sterk verminderde, verloor het gaandeweg zijn functie en werd het in 2015 gesloten.
In het kader van het “Masterplan Gesloten Centra” besliste de regering in 2017 om er een gesloten centrum van te maken.

Meer privacy en comfort voor vrouwen in illegaal verblijf

De Regie der Gebouwen, de vastgoedbeheerder van de federale staat, voerde allerlei renovatiewerken uit om het gebouw aan zijn nieuwe functie aan te passen en investeerde hierin ongeveer 560.000 euro.

Zo werd de inkomhal van een loket voorzien, werd de vloerbekleding vernieuwd, de binnenmuren opnieuw geschilderd, de stookolietank vervangen en de gevelplaten hier en daar vernieuwd. Ook werd het camerasysteem vernieuwd en uitgebreid, werden de verschillende toegangen beveiligd en enkele nieuwe omheiningen voorzien.

De voormalige hotelkamers bieden plaatsen aan 50 bewoonsters. Ze zijn elk uitgerust met een lavabo en een tv-aansluiting en er is telkens een stapelbed voorzien. Hierdoor zal er in elke kamer plaats zijn voor één of twee bewoonsters.
Tot nu toe verbleven alleenstaande vrouwen in de centra van Brugge en Steenokkerzeel in kamers met vier slaapplaatsen of in slaapzalen zonder eigen sanitaire voorzieningen.

Het gesloten centrum in Holsbeek biedt dus meer privacy en comfort aan vrouwen in illegaal verblijf in afwachting van hun terugkeer en komt zo tegemoet aan de beleidsvisie van de federale regering.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische staat
Opdrachtgever: Regie der Gebouwen
Gebruiker: Dienst Vreemdelingenzaken
Aannemer:
- Dossier bouw + HVAC: ELR Bouw (Boortmeerbeek)
- Dossier elektriciteit en beveiliging: GLI Technics (Haacht)
- Dossier schotelantennes: CORIOTECH (Zandhoven)
Uitvoeringstermijn:  november 2018 – april 2019
Totale kostprijs:
- Bouw + HVAC: ongeveer 420.103 euro (incl. BTW)
- Elektriciteit en beveiliging: ongeveer 121.071 euro (incl. BTW)
- Schotelantennes: ongeveer 39.171 euro (incl. BTW), waarvan 16.809 euro door de Dienst Vreemdelingenzaken werd ingebracht.

Perscontact

De woordvoerder van de Regie der Gebouwen, Johan Vanderborght, is voor onbepaalde duur afwezig. Tijdens zijn afwezigheid zullen deze personen hem vervangen:

Nederlandstalige pers
pers@regiedergebouwen.be
Tine Deckers | 0474 50 55 05

Franstalige pers
presse@regiedesbatiments.be
Catherine Cardoso Nunes | 0495 21 06 86
Pauline Vachaudez | 0497 19 44 03


De Regie der Gebouwen
De vastgoedbeheerder van de federale staat

De Regie der Gebouwen is de vastgoedbeheerder van de Belgische Staat. Ze zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt ook het federaal architecturaal en historisch patrimonium in stand. Haar uitgebreide vastgoedportefeuille omvat 1.000 gebouwencomplexen (6,9 miljoen m²) waarvan 2/3 eigendom is van de overheid, 1/3 wordt gehuurd.