03 mei 2013 19:00

Nieuw mandaat voor de directeur van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft voorgesteld en dat het mandaat van de heer Michel Pasteel, als directeur van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen, verlengt.

De heer Michel Pasteel kreeg de vermelding zeer goed bij zijn eindevaluatie. Hij wordt vanaf 20 mei 2013 voor zes jaar benoemd.