20 sep 2012 19:10

Nieuw natuurgebied op zee - tweede lezing

De ministerraad keurt de instelling van het grootste beschermde gebied op de Belgische Noordzee definitief goed na het advies van de Raad van State. Minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte heeft samen met minister voor Wetenschapsbeleid Paul Magnette de aanwijzing van het natuurgebied voorgedragen.

Het gebied, dat de naam ‘de Vlaamse Banken’ heeft meegekregen, werd in 2010 - op basis van een wetenschappelijk rapport - door de toenmalige staatssecretaris Etienne Schouppe aangemeld bij Europa. Europa heeft daarop het gebied in 2011 op de lijst van beschermde gebieden geplaatst. Het gebied wordt nu ook in de Belgische wetgeving vastgelegd.
Het gebied ‘de Vlaamse Banken’ is een grote uitbreiding zeewaarts van het vroegere gebied Trapegeer-Stroombank. Het volledige gebied heeft nu een oppervlakte van 1099,939 km² (dit is een uitbreiding met ongeveer 920 km²) en beslaat hiermee ongeveer één derde van het totale oppervlak van de Belgische zeegebieden.
* ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2005 tot instelling van speciale beschermingszones en speciale zones voor natuurbehoud in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België