21 dec 2018 15:22

Nieuw rekeningnummer voorafbetalingen

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten voortaan zowel voor ondernemingen, zelfstandigen en particulieren gebeuren op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek.

Dit nieuwe rekeningnummer geldt uitsluitend voor de voorafbetalingen vanaf het eerste kwartaal (VA1) van het aanslagjaar 2020 en voor zowel ondernemingen, zelfstandigen als particulieren.
 

Deze betalingen kunnen ten vroegste worden uitgevoerd vanaf vandaag op het nieuwe rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117.
 

Er is een overgangsmaatregel voor ondernemingen waarvan het boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet eindigt op 31 december 2018 en waarvoor de resterende vervaldagen VA van het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) plaatsvinden ná 31 december 2018. De betalingen die deze ondernemingen, ná 31 december, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 67920023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Pas wanneer deze vennootschappen hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020 verrichten, moeten ze dat doen op het nieuwe rekeningnummer.