19 dec 2013 16:53

Nieuw sociaal secretariaat regelt personeelsadministratie voor federale overheidsdiensten

de ministerraad gaat akkoord met de oprichting van een nieuw dienstencentrum op waar alle federale overheidsdiensten terecht kunnen voor hun personeels- en loonadministratie. Het ‘P&O Shared Service Center’, zo zal het nieuwe sociaal secretariaat heten.

 Zie persbericht als bijlage.