21 feb 2014 19:29

Nieuw vervoersplan 2014-2017 van de NMBS

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille kennis van het nieuwe vervoersplan 2014-2017 van de NMBS.

Het nieuwe vervoersplan, dat werd goedgekeurd door de raad van bestuur van de NMBS, steunt op basisgegevens zoals de planningsnormen en -principes, de beschikbare infrastructuur, het rollend materieel, het volume treinen en het toelaatbare aantal kilometers. Het plan moet bijdragen tot een verbetering van de stiptheid door meer robuuste dienstregelingen op het volledige netwerk en meer bepaald in Brussel op de Noord-Zuidverbinding, waarbij rekening wordt gehouden met de realiteit van de infrastructuurwerken, het beschikbaar rollend materieelpark en het groeiend aantal reizigers. Zo zullen de werkelijke reistijden van de treinen de officiële dienstregelingen beter naleven, wat op dit ogenblik niet altijd het geval is aangezien het huidige vervoersplan niet meer aangepast is. 

Het vervoersplan 2014-2017 moet met name toelaten om het treinaanbod aan te passen aan de vraag en de verbindingen naar de luchthaven van Brussel-Nationaal (Diabolo) te verbeteren alsook de indienststelling van nieuwe infrastructuren (bijvoorbeeld de Schuman-Josaphattunnel). 

De ministerraad neemt akte van het ontwerp van het nieuwe plan, maar vraagt dat de volgende bakens worden nageleefd:

  • het vervoersplan wordt voorgelegd aan de gebruikers en aan de lokale overheden tijdens informatiesessies. Het kan gewijzigd worden indien er plaatselijk een probleem zou zijn. De opmerkingen worden vervolgens door de NMBS geanalyseerd, die de pertinente opmerkingen zal intereren. Het vervoersplan wordt aan de raad van bestuur van de NMBS en aan de ministerraad voorgelegd
  • de lijnen die de dunst bevolkte gebieden van het land bedienen, zullen bijzondere aandacht krijgen
  • de volgende belangrijke wijzigingen van het vervoersplan worden besproken met de gewestelijke overheden en hun vervoersmaatschappijen om tot een multimodale aanpak van de mobiliteit te komen. Dat overleg wordt gecoördineerd in het Uitvoerend Comité van de ministers van Mobiliteit
  • het huidige beheerscontract tussen de Staat en de NMBS moet worden nageleefd
  • de minuten die werden toegevoegd aan bepaalde reistijden om rekening te houden met de infrastructuurwerken zullen, eens die werken beëindigd zijn, tijdens de volgende herziening van het vervoersplan ingetrokken moeten worden
  • het vervoersplan en het meerjarige investeringsplan moeten tijdens hun aaanpassingen altijd op elkaar afgestemd blijven zodat de investeerders op het niveau van de infrastructuur en het rollend materieel op efficiënte manier worden aangewend. Deze afstemming genbeurt per fase en binnen de beperkingen van het actuele aanbod uitgedrukt in trein/kilometer.