19 mrt 2004 16:00

Nieuwe BTW-regels voor gas en elektriciteit

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) met betrekking tot de regels inzake de plaats van levering van gas en elektriciteit (*).

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) met betrekking tot de regels inzake de plaats van levering van gas en elektriciteit (*).

De liberalisering van de gas- en elektriciteitssector heeft duidelijk aangetoond dat een herziening van de huidige BTW-regels terzake noodzakelijk is. Het voorontwerp stelt een aantal nieuwe regels voor waardoor, onder andere, de plaats van levering van gas via het aardgasdistributiesysteem wordt gewijzigd alsook de plaats van de diensten van de netbeheerders. Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. Het moet in werking treden op 1 januari 2005. (*) ingevolge de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2003/92/EG.