14 feb 2003 16:00

Nieuwe Chief Executive Officer Belgacom benoemd

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, benoemde de Ministerraad de heer Didier Bellens voor de functie van Chief Executive Officer bij Belgacom.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, benoemde de Ministerraad de heer Didier Bellens voor de functie van Chief Executive Officer bij Belgacom.

Ten gevolge van het overlijden van de heer John Goossens vertrouwde Belgacom de opdracht tot recrutering van de Chief Executive Officer toe aan Egon Zehnder International. Het profiel werd samenvattend als volgt bepaald: bewezen leidinggevende capaciteiten, ervaring met veranderingsprocessen, strategisch inzicht, representativiteit, en de Belgische nationaliteit hebben. Tevens werd vermeld dat "hij of zij zijn beroepservaring heeft opgedaan binnen een belangrijke, bij voorkeur internationale organisatie op senior management niveau, waarbij kennis van de telecomsector een voordeel is, maar geen noodzaak". Op basis hiervan werd een waaier van externe potentiële kandidaten alsook interne kandidaten in overweging genomen. Contactname en interviews leidden tot een lijst van kandidaten die op basis van kwalificaties en in overeenstemming met het vooropgestelde profiel werd herleid tot een lijst van kandidaten die allen zonder uitzondering een verantwoordelijkheid en ervaring op het hoogste niveau konden voorleggen die vergelijkbaar is met de vacante functie binnen vooraanstaande internationale bedrijven. Na veelvuldige gesprekken onder leiding van Rik Daems, Minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties,belast met Middenstand en bevoegd voor de overheidsparticipatie in Belgacom werd de heer Didier Bellens uitgekozen als de meest gekwalificeerde kandidaat, die tevens kan bogen op een vergelijkbare bedrijfservaring binnen een bedrijf van gelijkaardige grootte waarvan de activiteiten aansluiten bij deze van Belgacom. Op basis hiervan werd zijn kandidatuur voorgedragen aan de Ministerraad. De heer Didier Bellens, 47 jaar, Franstalig en Belg, bekleedde na zijn studies bij de ULB, Ecole de Commerce Solvay, volgende functies : Junior tot Senior Auditor bij Deloitte&Touche, Financieel Directeur bij de Groep Brussel Lambert te Brussel, Adjunct Algemeen Directeur van de Pargesa Holding te Genève, Afgevaardigd Bestuurder van de Groep Brussel Lambert te Brussel, en sinds 2000 Chief Executive Officer van de RTL Group te Luxemburg. De aandeelhouders van Belgacom vertegenwoordigd door Minister Rik Daems en de heer Lloyd Kelly, vertegenwoordiger van de ADSB Group, en de Belgische regering zijn overtuigd dat met de komst van Didier Bellens een zeer deskundige en waardevolle opvolging voor Belgacom wordt verzekerd. Ten gevolge van het overlijden van de heer John Goossens vertrouwde Belgacom de opdracht tot recrutering van de Chief Executive Officer toe aan Egon Zehnder International. Het profiel werd samenvattend als volgt bepaald: bewezen leidinggevende capaciteiten, ervaring met veranderingsprocessen, strategisch inzicht, representativiteit, en de Belgische nationaliteit hebben. Tevens werd vermeld dat "hij of zij zijn beroepservaring heeft opgedaan binnen een belangrijke, bij voorkeur internationale organisatie op senior management niveau, waarbij kennis van de telecomsector een voordeel is, maar geen noodzaak". Op basis hiervan werd een waaier van externe potentiële kandidaten alsook interne kandidaten in overweging genomen. Contactname en interviews leidden tot een lijst van kandidaten die op basis van kwalificaties en in overeenstemming met het vooropgestelde profiel werd herleid tot een lijst van kandidaten die allen zonder uitzondering een verantwoordelijkheid en ervaring op het hoogste niveau konden voorleggen die vergelijkbaar is met de vacante functie binnen vooraanstaande internationale bedrijven. Na veelvuldige gesprekken onder leiding van Rik Daems, Minister van Telecommunicatie, Overheidsbedrijven en Participaties,belast met Middenstand en bevoegd voor de overheidsparticipatie in Belgacom werd de heer Didier Bellens uitgekozen als de meest gekwalificeerde kandidaat, die tevens kan bogen op een vergelijkbare bedrijfservaring binnen een bedrijf van gelijkaardige grootte waarvan de activiteiten aansluiten bij deze van Belgacom. Op basis hiervan werd zijn kandidatuur voorgedragen aan de Ministerraad. De heer Didier Bellens, 47 jaar, Franstalig en Belg, bekleedde na zijn studies bij de ULB, Ecole de Commerce Solvay, volgende functies : Junior tot Senior Auditor bij Deloitte&Touche, Financieel Directeur bij de Groep Brussel Lambert te Brussel, Adjunct Algemeen Directeur van de Pargesa Holding te Genève, Afgevaardigd Bestuurder van de Groep Brussel Lambert te Brussel, en sinds 2000 Chief Executive Officer van de RTL Group te Luxemburg. De aandeelhouders van Belgacom vertegenwoordigd door Minister Rik Daems en de heer Lloyd Kelly, vertegenwoordiger van de ADSB Group, en de Belgische regering zijn overtuigd dat met de komst van Didier Bellens een zeer deskundige en waardevolle opvolging voor Belgacom wordt verzekerd. Meer details zijn beschikbaar op het c.v. in bijlage, en op de websites van Belgacom, www.belgacom.be en deze van de Minister van Overheidsbedrijven, www.telcobel.be.