09 dec 2014 11:26

Nieuwe etiketten voor voedingsmiddelen en vermelding van allergenen op niet-voorverpakte eetwaren

Vanaf 13 december moeten de etiketten op voedingsmiddelen de consument duidelijke, volledige en meer leesbare informatie verstrekken. Bovendien moeten alle handelaars die niet-voorverpakte eetwaren verkopen, de consument kunnen informeren over de aanwezigheid van allergenen in hun producten.

De Europese Unie versterkt vanaf 13 december 2014 de regels voor de etikettering van voedingsmiddelen. Een nieuwe verordening vervangt de Belgische reglementering en breidt de huidige etiketteringsregels uit.


Allergenen
Daarenboven wordt de aangifte van de belangrijkste allergenen verplicht voor niet-voorverpakte voedingswaren, met inbegrip van eetwaren verkocht in de horeca, in slagerijen, bakkerijen, schoolrefters, … De basisregel komt erop neer dat deze informatie op vraag van de consument onmiddellijk beschikbaar moet zijn. Deze informatie moet schriftelijk worden meegedeeld, maar kan ook onder bepaalde omstandigheden mondeling gegeven worden.


Ook op de etiketten wordt aan allergenen bijzondere aandacht geschonken. Allergenen moeten al geruime tijd vermeld worden op voorverpakte voedingsmiddelen, maar deze informatie moet nu duidelijk apart van de rest van de lijst met ingrediënten aangegeven worden, bijvoorbeeld door het gebruik van een andere letterkleur of een andere typografie.


Nieuwe etiketteringsregels
De leesbaarheid van de etiketten wordt verbeterd door een minimale lettergrootte vast te leggen (de hoogte van de letter ‘x’ moet minimum 1,2 mm zijn of 0,9 mm voor verpakkingen waarvan de grootste zijde kleiner is dan 80 cm²).
De verkoop van voedingsmiddelen via internet wordt eveneens beter omkaderd. Wanneer een voorverpakt voedingsmiddel op afstand wordt verkocht, moet de belangrijkste verplichte informatie (ingrediënten, allergenen, …) vóór verkoop worden meegedeeld, bijvoorbeeld op de website.


Wat plantaardige oliën en vetten betreft, moet de precieze oorsprong in de lijst met ingrediënten worden vermeld, bijvoorbeeld koolzaadolie, palmolie, …


De vermelding van het land van oorsprong was al verplicht voor rundvlees en is dit vanaf 1 april 2015 ook voor vers, gekoeld of ingevroren (niet-bewerkt) vlees van varkens, schapen, geiten of gevogelte.


De etikettering van de voedingswaarde is eind 2016 verplicht voor de meeste voorverpakte eetwaren. Het betreft de vermelding van de energetische waarde evenals van het vetgehalte, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout. Om verwarring te vermijden, wordt natrium als ‘zout’ vermeld. Als de verpakking al een voedingswaarde-etiket bevat, moet dit vanaf 13 december worden aangepast aan de nieuwe bepalingen.


Voor alcoholische dranken (> 1.2 % alcohol) blijven de vermelding van de voedingswaarde en de lijst met ingrediënten facultatief. Maar als de voedingswaarde vrijwillig wordt weergegeven, mag ze beperkt worden tot de vermelding van de calorieën.


De invriesdatum zal op verpakkingen van diepgevroren vlees (vb. koteletten), bereidingen van diepgevroren vlees (vb. worst) of niet-bewerkte ingevroren visproducten (vb. visfilets, schaaldieren) moeten worden aangegeven.
Voor met ijs bedekte eetwaren (vb. diepgevroren scampi in een ijslaag) zal de nettohoeveelheid voortaan worden aangegeven, zonder het gewicht van het ijs.


Informatie en toezicht
De sector is al lang op de hoogte van al deze veranderingen. De vóór 13 december in de handel gebrachte producten die nog niet conform de nieuwe bepalingen zijn, mogen worden verkocht zolang de voorraad strekt.
Het toezicht op de naleving van deze bepalingen valt onder de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en van de Economische Inspectie van de FOD Economie.


Link naar de EU-verordening
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0019_nl.htm

 

Voor meer informatie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Chantal De Pauw – woordvoerster
Adres: City Atrium, Vooruitgangstraat 50,1210 Brussel
Tel.: 02 277 76 64 / gsm: 0476 45 75 95
E-mail: chantal.depauw@economie.fgov.be
Twitter: @chantaldepauw / @fodeconomie
https://www.facebook.com/FODEconomie / http://economie.fgov.be 

 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Sven Heyndrickx – adjunct-woordvoerder
Tel.: 02 524 90 79 / gsm: 0473 83 64 90