19 dec 2020 06:48

Nieuwe experten voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz een ontwerp van koninklijk besluit goed over de benoeming van nieuwe leden van de expertencommissie voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving.

Aanleiding van de benoeming van nieuwe leden is enerzijds het ontslag van verschillende effectieve en plaatsvervangende leden van de expertenommissie. Anderzijds het feit dat België in maart 2020 door de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie werd aangespoord, zo snel mogelijk werk te maken van de benoeming van nieuwe experten en te voorzien in de nodige middelen om de werkzaamheden van de expertencommissie te garanderen.

Conform het koninklijk besluit van 18 november 2015 dragen het College van Procureursgeneraal, de Orde van Vlaamse balies en de Nationale Arbeidsraad ten gevolge van het ontslag van de eerder door hen voorgedragen leden, nieuwe leden voor. Bovendien draagt ook staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke kansen en Diversiteit Sarah Schlitz nieuwe kandidaten voor.

Deze zijn: 

door het College van Procureurs-generaal:

  • als effectieve leden: Alexandre François en Isabelle De Tandt 
  • als plaatsvervangend lid: Isabelle Algoet 

door de Orde van Vlaamse balies:

  • als plaatsvervangend lid: Hafida Talhaoui

door de Nationale Arbeidsraad:

  • als effectieve leden: Hanne De Roo, Mehmet Saygin en Jean-François Lambillon,
  • als plaatsvervangende leden: Philippe Van Walleghem en Isabelle Doyen

door de Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit:

  • als effectief lid: Nele Spaas
  • als plaatsvervangende leden: Selma Benkhelifa, Koen Lemmens en Dounia Bourabain

Mits de ontslagnemende leden worden vervangen en de ernstige verstoring van de werkzaamheden door de gezondheidscrisis, is de expertencommissie van mening dat zij haar definitieve evaluatieverslag in november 2021 niet zal kunnen indienen. Daarom beoogt dit ontwerp ook de verlenging van het mandaat van de leden tot en met 31 januari 2022.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2016 over de benoeming van nieuwe leden van de expertencommissie voor de evaluatie van de antidiscriminatiewetgeving van 10 mei 2007