07 mrt 2016 12:59

Nieuwe fiscale kentekens of taksbandjes voor tabaksfabricaten

Vanaf maart komen er nieuwe taksbandjes of fiscale kentekens voor tabak die Fedopress, de drukkerij van de FOD Financiën, voortaan drukt.

Van de nieuwe taksbandjes zullen er slechts 2 formaten in omloop zijn ter vervanging van de 6 huidige oude taksbandjes.

Let wel, zolang de voorraad van de oude kentekens niet is uitgeput zullen de nieuwe en de oude kentekens in omloop zijn.

Het speciaal beveiligd papier met watermerk blijft behouden om de inning van de accijnzen op tabak veilig te stellen. 75% van de verkoopprijs van een pakje sigaretten vloeit immers terug naar de Schatkist. In 2015 brachten alle tabaksfabricaten ongeveer 3 miljard euro aan accijnzen en btw op.

De nieuwe zegels zullen een kostenbesparing met zich meebrengen door een standaardisering van de formaten en de papiersoorten en een optimalisatie van de productieprocessen.

Ook het ecologisch aspect werd niet verwaarloosd. Er worden meer zegels gedrukt op 1 vel papier en alle papiersoorten hebben het daaraan gekoppelde FSC label voor duurzaam bosbeheer (Forest Steward Council), conform de Europese en Belgische richtlijnen.

Hierbij enkele foto’s van kentekens die u mag verwachten in de komende maanden op zowel sigaretten, rooktabak als sigaren.