01 mrt 2022 14:01

Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’

Op 7 maart 2022 treedt de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ in de plaats van de huidige generieke gids om de bestrijding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Dit nieuwe instrument bevat, net als de huidige gids, preventiemaatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers in veilige en gezonde omstandigheden kunnen blijven werken tijdens een epidemie of een pandemie, en dat ondernemingen niet (of zo weinig mogelijk) moeten overgaan tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van de activiteiten.

Pierre-Yves Dermagne, minister van Werk: “Dankzij een goede samenwerking tussen de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, was in elke fase van de crisis een gedetailleerde gids beschikbaar voor de preventie van het coronavirus op de werkvloer. Ik wil hen uitdrukkelijk danken voor dat huzarenwerk. De laatste versie is opgebouwd aan de hand van 3 fases om bedrijven en werknemers meer vooruitzicht te geven. De gids vormt een houvast voor mocht de pandemie op volle kracht terugkeren, of als er in de toekomst een nieuw virus opduikt.”

De nieuwe gids is niet enkel gericht op de huidige COVID-19 crisis, maar ook bedoeld voor eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën. Deze gids laat toe dat ondernemingen, sectoren en overheden soepel kunnen inspelen op verschillende gradaties van besmettingen met infectieuze agentia in de onderneming, de sector, of ruimer ook (een deel van) de samenleving en biedt ondernemingen en sectoren ook de mogelijkheid de maatregelen te finetunen in functie van de ondernemingscontext.

De gids is daarom opgebouwd uit 3 fases die kunnen worden geactiveerd op ondernemingsniveau, sectorniveau of overheidsniveau:

  • de waakzaamheidsfase: preventiemaatregelen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en uitbraken te voorkomen;
  • de interventiefase: strengere preventiemaatregelen omdat er sprake is van meerdere besmette personen (clusters) en er uitbraken kunnen ontstaan;
  • de kritische fase: de meest strenge preventiemaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen en verspreiding van het infectieus agens af te remmen bij sterk verhoogde circulatie van het infectieus agens.

Vanaf 7 maart 2022 zal de waakzaamheidsfase van toepassing zijn voor de verschillende ondernemingen, tenzij  een onderneming, een bepaalde sector of een bevoegde overheid zou beslissen tot het activeren van een hogere fase.

De generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ is, net als de huidige generieke gids, uitgewerkt door de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, in nauwe samenwerking met experten van de FOD Werkgelegenheid en de Minister van Werk.

De werkgever neemt deze bijzondere preventiemaatregelen die passend zijn in zijn onderneming vanaf de dag van de afkondiging van de epidemische noodsituatie door de Koning tot 2 maanden na de dag waarop de epidemische noodsituatie eindigt.

Ook na de beslissing tot beëindiging van de epidemische noodsituatie blijft het infectieus agens circuleren in de samenleving en blijft het mensen ziek maken. Een dergelijke nazorgfase van 2 maanden is dan ook bedoeld om te voorkomen dat er in de eindfase van de pandemie nieuwe uitbraken zouden ontstaan in de ondernemingen, die de gezondheid van -vooral kwetsbare- werknemers in gevaar zouden kunnen brengen.

Omdat er nog steeds mensen ziek worden en uitbraken kunnen ontstaan, is er ook nog steeds een grote uitval mogelijk in ondernemingen met een impact op de continuïteit van de activiteiten. Ook dat is een reden om de preventiemaatregelen in de onderneming nog een tijdje aan te houden.

Meer info op onze website:

Nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ - Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Perscontacten:

  • Karel Van Damme, voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, 0476 55 50 01, karel.vandamme@werk.belgie.be
  • Nadine Gilis, FOD Werkgelegenheid, 0470 20 77 17, nadine.gilis@werk.belgie.be