24 jul 1998 17:00

Nieuwe huisvesting van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en
van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid