18 dec 2015 17:52

Nieuwe initiatieven en bijkomende noden van openbare instellingen van sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de voorgestelde nieuwe initiatieven en bijkomende noden goed van de openbare instellingen van sociale zekerheid, zoals bepaald in de begrotingsnotificatie van 11 oktober 2015, die nodig zijn voor de uitvoering van de bestuursovereenkomsten 2016-2018.

Voor nieuwe initiatieven wordt een bedrag uitgetrokken en verdeeld onder de openbare instellingen van sociale zekerheid op voorstel van het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). Deze verdeling gebeurt volgens een methodologie, bepaald door de minister van begroting en in overleg met de bevoegde ministers. De bedoeling is om de uitgaven te dekken op projecten die een return on investment hebben op de opdrachtenbegroting. 

De nieuwe initiatieven en noden, bepaald in de begrotingsnotificatie van 11 oktober 2015, zijn noodzakelijk voor de werking van de instellingen van sociale zekerheid en ook om het regeerakkoord en de beleidsnota's van de verschillende ministers uit te voeren.