07 jan 2014 13:49

Nieuwe onlinetoepassing geeft horecawerknemers zicht op gewerkte dagen

Met de nieuwe onlinetoepassing Horeca@work - 50days van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) kunnen werknemers nagaan hoeveel dagen gelegenheidsarbeid in de horeca ze nog te goed hebben.  Samen met de nieuwe mobiele versie van de tewerkstellingsaangifte Dimona zorgt de toepassing ervoor dat het horecaplan van de federale regering goed van start is gegaan.

Dagen controleren

Het horecaplan van de federale regering bepaalt dat de sociale bijdragen voor gelegenheidswerknemers in de horeca worden berekend op een voordelige forfaitaire basis van € 7,5 per uur en € 45 per dag. Werknemers kunnen gedurende 50 dagen per kalenderjaar van die forfaits gebruikmaken, werkgevers gedurende 100 kalenderdagen. Daarna geldt het echte loon opnieuw als berekeningsbasis.

Met de nieuwe onlinetoepassing Horeca@work - 50days kunnen gelegenheidswerknemers het aantal resterende dagen snel en eenvoudig controleren. Een kalender toont op welke dagen ze als gelegenheidswerknemer aan de slag zijn geweest of zijn ingepland. Daarnaast is er ook een lijst van betrokken werkgevers beschikbaar.

Rechtszekerheid

Belangrijk is dat werknemers met Horeca@work - 50 days een attest kunnen afdrukken voor hun werkgever, dat het aantal resterende dagen vermeldt. Het attest bevat ook een code waarmee de werkgever het aantal resterende dagen van een werknemer online kan nakijken.

“Horeca@work - 50days helpt te voorkomen dat het maximale aantal ‘voordelige’ dagen voor een gelegenheidswerknemer wordt overschreden“, zegt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. “De toepassing schept dus rechtszekerheid voor zowel werknemer als werkgever.”

Aangifte op smartphone

Hoeveel dagen een werknemer of werkgever nog over heeft, wordt berekend op basis van de tewerkstellingsaangifte Dimona. Die is recentelijk uitgebreid met een mobiele webversie. Werkgevers kunnen nu snel en eenvoudig een aangifte verrichten op hun smartphone. De toepassing is typisch gericht op werkgevers die veel ‘op het terrein’ aanwezig zijn, zoals horeca-uitbaters.

Onlangs werd Dimona Mobile door Agoria voor zijn eGov Awards genomineerd in de categorie ‘meest gebruiksvriendelijke toepassing’. “Bij de ontwikkeling is veel aandacht gegaan naar de ervaring van de eindgebruiker”, zegt Sarah Scaillet, directeur-generaal van de dienst Controle. “Dat uit zich op verschillende manieren. Door een optimalisatie van de aangiftestroom blijft het aantal klikken dat vereist is om een aangifte af te ronden, tot een minimum beperkt. De toepassing onthoudt de identificatiegegevens van werkgevers en werknemers, zodat een herhaalde aangifte zeer snel verloopt. Een visueel proces in zes stappen helpt de gebruiker de status van zijn aangifte in te schatten.”

De RSZ en e-government

De RSZ voert een voortdurend beleid van doorgedreven investeringen in informatisering van de aangiftesystemen en de administratieve processen. Binnen de sociale zekerheid is de RSZ een voortrekker in het gebruik van e-government. Hij ontwikkelt nieuwe onlinediensten en deelt die met zoveel mogelijk andere overheidsorganisaties.

Meer informatie

  • Gelegenheidswerknemer in de horeca (Portaal van de Sociale Zekerheid > Burgers): http://bit.ly/1djPU1E
  • Het relanceplan voor de horeca - een praktische gids voor werkgevers (Portaal van de Sociale Zekerheid): http://bit.ly/1djQ6Os
  • Dimona Mobile - the movie: http://youtu.be/y0ygol6NcsQ