20 aug 2018 18:13

Nieuwe procedure btw-bouwaangifte vanaf vandaag

Door een recente wetswijziging verdwijnt de traditionele btw-bouwaangifte die een bouwheer moet indienen als hij bouwt of verbouwt. Die moest men vroeger binnen de drie maanden na betekening van het kadastraal inkomen indienen. Vanaf vandaag moet men als eigenaar binnen diezelfde drie maanden specifieke inlichtingen over het pas opgerichte gebouw verstrekken via een nieuw formulier dat eenvoudiger is.

Btw-bouwaangiften met einde indieningstermijn vanaf vandaag

Als de uiterste indieningstermijn van 3 maanden na de betekening van het kadastraal inkomen vandaag nog niet verlopen is en de aangifte nog niet is ingediend, dan moet dat ook niet meer gebeuren. Het model van het in te dienen formulier en de indieningsmodaliteiten moeten nog worden bepaald. In afwachting moet men geen bouwaangifte indienen of inlichtingen verstrekken. De FOD Financiën zal zelf een bericht en een model van formulier sturen aan alle bouwheren die deze inlichtingen moeten verstrekken.

Vereenvoudiging

De wetswijziging verandert niets aan de bewijsmiddelen, de controle en het toezicht op de bouwwaarde inzake btw. De werkwijze die tot nu toe van toepassing was, blijft, maar in tegenstelling tot voorheen zal de FOD Financiën alleen verdere vragen stellen en verantwoordingstukken opvragen voor die bouwprojecten waarvoor op grond van de verstrekte inlichtingen en andere informatie een nader onderzoek nodig blijkt. De overige bouwheren zullen na indiening van het formulier met de specifieke inlichtingen geen enkele verplichting meer hebben, behalve het bewaren van de plannen en facturen over hun afgewerkt bouwproject.