26 mei 2021 09:29

Nieuwe raad van bestuur van start

Brussel, 26 mei 2021 – Voor het eerst vergadert vandaag de nieuwe raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Uittredend voorzitster Chris Verhaegen geeft de fakkel door aan Caroline Deiteren. Deiteren wordt bijgestaan door Maïté Warland als ondervoorzitster.

Caroline Deiteren verduidelijkt haar ambities als nieuwe voorzitster en benadrukt het belang dat aan de missie van het Instituut gehecht wordt. “Ons land scoort goed op het vlak van gendergelijkheid. Dat is mede te danken aan het werk van het Instituut. Samen met de raad van bestuur en de directie wil ik het Instituut verder ondersteunen en slagkrachtig maken, zodat de overblijvende uitdagingen kunnen worden aangepakt.

Dit is een belangrijk moment”, vult ondervoorzitster Maïté Warland aan. “De samenleving is meer dan ooit bereid om vooruitgang te boeken op het gebied van gendergelijkheid, intersectionaliteit en de erkenning van minderheden. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe raad van bestuur aan de zijde van het Instituut zal staan om hierin vooruitgang te boeken en geweld en discriminatie te bestrijden.”

Naast de voorzitster en ondervoorzitster telt de nieuwe Raad van Bestuur zeven vrouwelijke en vijf mannelijke leden. Het gaat met name om Sandrine Debunne, Noémie Van Erps, Vera Claes, Meral Özcan, Veerle Draulans, Isabelle Heyndrickx, Nastasja Wartel, Geoffrey Roucourt, Martin Joachim, Vincent Boulanger, Emmanuel Boodts en Corentin de Salle. Hoewel de raad van bestuur wettelijk gezien niet onder een quotumregelgeving valt, is de samenstelling ervan divers.

Op 4 mei werd deze nieuwe raad van bestuur benoemd. Vandaag, op 26 mei, komen zij samen voor een eerste vergadering.

 

Perscontact Instituut
Liesbet Vanhollebeke
Tel.: 02 233 41 75

Contact Caroline Deiteren
Tel.: 0474/36 17 04

Contact Maïté Warland
Tel.: 0491/31 50 88

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.