25 jun 2014 15:59

Nieuwe Raad van Bestuur voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Brussel, 25.06.2014 – Vandaag kwam de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor de eerste keer samen in zijn nieuwe samenstelling onder het voorzitterschap van mevrouw Chris Verhaegen.

Het koninklijk besluit tot benoeming en hernieuwing van de leden van de Raad van Bestuur van het Instituut werd op 23 mei 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Valérie Verzele blijft vice-voorzitster. De mandaten zijn zes jaar geldig.

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van het geslacht. Dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving in de mentaliteit en in de praktijk.


Het Instituut is actief in allerhande gevarieerde domeinen, zoals gender mainstreaming, werkgelegenheid, geweldbestrijding, onderzoek, besluitvorming, transgenders, enz. Bovendien behandelt de juridische cel van het Instituut alle informatievragen en klachten van slachtoffers van discriminatie op grond van het geslacht via zijn gratis nummer 0800/12800.

 

Perscontact
Elodie Debrumetz
Communicatieverantwoordelijke
E-mail : elodie.debrumetz@iefh.belgique.be
Tel.: 02 233 49 47
Gsm: 0497 23 67 67

 

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Ernest Blerotstraat 1
1070 Brussel
http://igvm-iefh.belgium.be