13 feb 2015 15:54

Nieuwe regeling voor medicijnen in rusthuizen gaat verspilling tegen

Apotheker levert per eenheid, niet langer in volledige doos
BRUSSEL, 13/02/2015.- Vanaf 1 april 2015 leveren en factureren apothekers de vaste orale geneesmiddelen voor rusthuispatiënten per eenheid, en niet langer in volledige dozen. “Deze maatregel dient om de verspilling van geneesmiddelen in rusthuizen tegen te gaan”, zegt Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De nieuwe regeling is vandaag goedgekeurd door de ministerraad.

Op jaarbasis moet deze tarifering per eenheid in rusthuizen een besparing van 10 miljoen euro opleveren aan het RIZIV. Maggie De Block: “Voor de patiënt verandert er niets. We pakken de zaak gewoon pragmatisch aan en we besparen door verspilling aan te pakken.”

Momenteel ontvangen rusthuizen de voorgeschreven vaste orale medicijnen voor hun patiënten nog in volledige verpakkingen, ook als die patiënten geen hele doos verbruiken. Het overschot belandt daarna vaak in de vuilbak. Maar vanaf 1 april zullen apothekers die geneesmiddelen ‘gedoseerd’ afleveren, per patiënt en per week. In ruil daarvoor krijgen ze een honorarium van 3 euro per patiënt per week.

Oorspronkelijk zou de regeling van kracht worden op 1 januari van dit jaar, maar om de rusthuizen en de apothekers voldoende tijd te geven om zich praktisch voor te bereiden, is de inwerkingtreding verschoven naar 1 april 2015. In maart organiseren de beleidscel van minister De Block, de beroepsorganisaties van de apothekers en het Riziv een extra informatiesessie voor alle betrokken partijen.